Direct naar inhoud

M A D A M I M A D A M (eng/dutch)

about A'dams Arteries / A'dams Aders & 5 xxx leporello's

souveniers

It is said that the origin of 'Leporello' lies in an opera by Mozart, which was first performed in Prague.


souvenier

It's usually seen as a City's Souvenir with images of Citylife & Days gone by.


affair

Don Giovanni's servant was called Leporello, he held a record of his master's secret love affairs in the harmonica-shaped books, which bear his name. This 5 year photo-project -called 'A'dams Arteries' (or A'dams Aders in Dutch)- is laid down in leporello's as my affair with A'dam. 'A'dam' is short for Amsterdam.


birth

Amsterdam is the town I see as if it were a Person, as a 'Being'. It is my Birthtown & my Hometown. When I rove through it, I registrate the flow of its Life & Lights,


moves

I'm absorbing the atmosphere that mimics A'dam's moves & moods. I've observed the waterside reflections for ages, and since 2009 I have sensed Amsterdams Waterways via the lens of my Leica.


b c trails

As stated in a videoportrait entitled 'Curiosity' I'm interested in questions concerning Position & Momentum.


route

I'm presenting the project in the year 2013. 400 Years ago the City Counsil decided to extend the city's centre and this year we celebrate the existence of A'dams heart, it's 'Ring of Canals'. The existence of A'dam (like real people) would be unthinkable without water: Its waterways are so numerous that they are recorded in almost every streetname.


catch

So I wander, along it's canals, beside dikes and dams, passing by rivers, stopping at creeks and ditches: capturing fine fleeting photons: at a blink of an eye, at the 'click' of the camera. I mainly use the automatic factory-setting, although I zoom in and out quite a bit…


moments

And this so gained collection of moments, which are still ones and zeroes on the image sensor, reminds me -when put into print-, of Paintings & Watercolours and of the graphical part of the word photo-graphy.


impression

It reflects on classical 2-dimensional art. Whereas Painters use a fluid medium to solidify their sensed subject on a static frame, projecting the real world as well as their inner eye to create a unique moment in time, I use a static medium (that image sensor) to solidify my fluid subject: framing the ever streaming liquid and the lucidity of light, catching unique impressions of time as it will never return to be the same again.


flash

So the 'Watercolour-project' is intrinsically conceptual to me, and inspiration comes from 3-dimensional art as well, particulary landart-projects like Walter de Maria's 'Lightning Field',


socle

or Piero Manzoni's 'SOCLE DU MONDE'


this way

or for example Stanley Brouwn's 'this way Brouwn': artwork studying the act of locating (plaatsbepaling) and the computation of time (tijdsbepaling).


feb

Capturing A'dams watery, digital timecapsules is like collecting butterflies and so, as in any sample-collection, I inscribe all there is for me to know about their image's particular 'place & time'.


jan

At the blink of an eye, at the speed of the shutter


mrt

I'm watching Universe's looking-glass'…


13

At present, I'm working on the series '12 xxx '13' (twelve times thirteen).


city

Every month of 2013, I navigate Amsterdam's canals on board the 'City Supplier': an electrically powered cargo-craft for the distribution of goods and the collection of waste-material. It is owned by 'Mokum Mariteam' ("Mokum" is Yiddish for 'Amsterdam').


mokum

From this vessel I register the psyche of the city, beholding the beauty of constant turmoil…


rest

A' DAMS ADERS | A' DAMS ARTERIES 12 xxx '13 - monthly: 12 'triptychs made from 'The City Supplier' of Mokummariteam in Amsterdam 12 xxx '12 - monthly: 12 'landscapes' of the ring of canals of Amsterdam 12 xxx '11 - monthly: 12 'portraits' of the canals' seasons in Amsterdam 12 xxx '10 - 12 photo's: 'aquarelles': the weather on the river IJ, the harbours and the North Sea Channel near Amsterdam 12 xxx '09 - 12 photographs of 'Waterworks', at the river IJ, the North Sea Channel and the North Sea near Amsterdam A' DAMS ADERS' | 'A' DAMS ARTERIES is part of a bigger picture called 'Watercolours' / 'Aquarellles' which contain rivers, fountains, ponds and sea's all over the world.


M A D A M I M A D A M

Er wordt gezegd dat 'Leporello's oorsprong gelegen is in een opera van Mozart, die voor het eerst werd opgevoerd in Praag.

Het is bekend als een Stads Souvenir met afbeeldingen van het stadsgewoel en voorbije tijd.

Don Giovanni's knecht heette Leporello, hij hield zijn meesters geheime liefdesaffaires bij in de harmonicaboeken die sinds dien zijn naam dragen.

Dit 5 jarige fotoproject, A'dams Aders (of A'dams Arteries in het Engels), is weergegeven in leporello's als mijn 'affaire' met Amsterdam. A'dam is Amsterdam in het kort.

Amsterdam is de stad die ik als een persoon zie, als een 'wezen'. Het is mijn geboortestad, en mijn woonplaats (n.b en ook mijn 'Hoofd'stad -maar dat is onvertaalbaar) Wanneer ik erin rondwandel

dan registreer ik de stroming van zijn leven en licht. Dan absorbeer ik de atmosfeer die zijn buien en beweegredenen imiteert.

Ik observeer het water al een eeuwigheid en sinds 2009 tast ik Amsterdam's wateren af via de lens van mijn digitale Leica.

Zoals al eerder gezegd in het videoportret 'Curiosity' ben ik geïnteresseerd in vragen die de bepaling van tijd en plaats (n.b. 'positie en momentum' zijn begrippen uit de kwantummechanica) betreffen.

Ik presenteer het project in het jaar 2013. 400 jaar geleden besloot het stadsbestuur tot de uitbreiding van het stadscentrum en dit jaar vieren we het 400-jarig bestaan van zijn 'hart': de Grachtengordel.

Het bestaan van A'dam (net als bij echte mensen) is ondenkbaar zonder water:

De vele waterstromen zijn onderdeel van bijna elke straatnaam.

Dus dwaal ik, langs de grachten, langs dijken en dammen, steek ik rivieren over, en stop bij wallen en sloten, fijne voorbijgaande fotonen opvangend; in een oogwenk, met het clickje van de camera.

Ik gebruik voornamelijk de automatische -fabrieks- instelling, ook al zoom ik wel veel in en uit.

En deze zo verkregen collectie van momenten, die nu nog 'enen en nullen' op de beeldsensor zijn, doen me -eenmaal afgedrukt- denken, aan schilderijen en aquarellen en aan het grafische deel van het woord 'foto-grafie'.

Het reflecteert op klassieke 2-dimensionale kunst.

Waar een schilder een vloeibaar medium gebruikt om vervolgens zijn geobserveerde onderwerp op een statisch kader (n.b. frame is ook: lijst/raam/beeld) te doen stollen en het innerlijk oog alsook de werkelijke wereld projecteert en zo een uniek moment creëert,

Zo gebruik ik een statisch medium (die beeldsensor) om mijn vloeibare onderwerp te doen stollen: het altijd stromende te omlijsten, de luciditeit van licht te kadreren: unieke 'impressies van de tijd 'te vangen, zoals ze nooit terugkomt om er hetzelfde uit te zien.

Dus het Waterverfproject is intrinsiek conceptueel wat mij betreft, en inspiratie komt ook uit de 3- dimensionale kunst, in het bijzonder land-art, projecten zoals Walter de Maria's 'Lightning Field', of Piero Manzoni's 'Socle du monde' of bijvoorbeeld Stanley Brouwn's 'this way Brouwn': kunstwerken die 'the act of locating' (plaatsbepaling) en 'the computation of time' (tijdsbepaling) bestuderen, onder andere.

A'dam waterige, digitale tijdcapsules vangen, is zoiets als vlinders verzamelen en daarom noteer ik alles wat er voor mij te weten is over de tijd en de plaats van het beeld (n.b image/imago=is vlinderstadium, onvertaalbaar), zoals in iedere verzameling.

In een oogopslag, met de snelheid van de sluitertijd sla ik 'de spiegel van het Universum' gade (n.b. 'to watch' (tiktak) is onvertaalbaar mooi…).

Op dit moment werk ik aan de serie 12 xxx '13.

Iedere maand van het jaar 2013 bevaar ik de Amsterdamse grachten, aan boord van de 'Citysupplier': een elektrisch schip voor de distributie van goederen en het verzamelen van afval ('retourvracht' netjes). Hij is van Mokum Mariteam (Mokum is Jiddisch voor Amsterdam).

Vanaf dit vaartuig observeer ik de psyche van de stad, aanschouw ik de schoonheid van constante beroering.

http://www.youtube.com/watch?v=Mdw92quGkjE